การสมัครเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก

การสมัครเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก

การสมัครเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก

·  ขั้นตอนการขอจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับ VSPP
·  แบบคำขอจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับ VSPP
·  แบบการขอรับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากพลังงานหมุนเวียน

 

ที่มาข้อมูล : http://www.mea.or.th/profile/index.php?l=th&tid=3&mid=3000&pid=2995


Comments are closed.