ท่านสามารถชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือตู้ ATM เข้าบัญชีดังต่อไปนี้

   ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี ประเภท เลขที่บัญชี
    ธนาคารกรุงเทพ ย่อยแฟชั่น ไอส์แลนด์ บริษัท สยามไอทีคูล จำกัด ออมทรัพย์ 865-0-17575-8
    ธนาคารกสิกรไทย ย่อยแฟชั่น ไอส์แลนด์ บริษัท สยามไอทีคูล จำกัด ออมทรัพย์ 720-2-01219-8
  icon-scb ธนาคารไทยพาณิชย์  ศูยน์การค้าเพลินนารี่
(ถนนวัชรพล)
บริษัท สยามไอทีคูล จำกัด  ออมทรัพย์ 405-9-34682-1
หมายเหตุ * หลังจากโอนชำระค่าบริการแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมายังโทรสาร หมายเลข 0-2347-0290  หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-347-0289, 086-321-6989 หรือสแกนส่งอีเมล์มายัง admin@rightnowsoft.com  (พร้อมทั้งระบุชื่อบริษัทฯ หรือรหัสสมาชิกในสำเนาใบนำฝาก และหมายเลขติดต่อกลับด้วย)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0-1055-52018-29-9